07/11/2013 Александр Штерн

תודה רבה על מילוי השאלון!!!

זה יעזור לנו מאוד לספק את המוצר והשירות טוב יותר!

שיהיה לך יום נפלא ומקווה להיפגש בקרוב :)

ענת שטרן, יועצת ראשית
דיאטת דר’ סימאונס המקורית