01/02/2016 Александр Штерн

כללים, הרשומים מטה מסדירים את היחסים בין חברת Shtern Consulting OU (להלן: "החברה") באמצעות אתר האינטרנט www.dietatsimeons.co.il של החברה לבין לקוחותיה. הכללים רשומים בלשון זכר, אך מיועדים גם לנשים.

1. הגדרות

"מנהל האתר"- בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מתכנתי האתר ו/או מפעלי האתר. "משתמש/צרכן/מזמין": לקוחות החברה .

2. כללי

2.1. אנו מודים לך (להלן – "הגולש/המזמין") על בחירתך לרכוש את מוצרי החברה (להלן: "המוצרים") בכפוף לתנאי שימוש אלה.

2.2. במסגרת תנאי שימוש אלו הגולש, אשר נכנס לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה (להלן: "הגולש /משתמש/המזמין").

2.3. הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.4. בעת ביצוע רישום הזמנה, הלקוח מחויב למלא פרטים מפורטים בשדות החובה בטופס ההזמנה.

3. הזמנת מוצרים באתר

3.1. רכישה באתר תעשה ע"י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית, המחזיק בכרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל.

3.2. מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי.

3.3. כרטיס אשראי שנימסר על ידי גולש ואשר סורב ע"י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת החברה/האתר.

3.4. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.5. רכישת מוצרים מסוימים באתר מותנת בחתימת המזמין על שאלות אודות מצב בריאות המופיעות באתר בעת הרשמה לביצוע הזמנה .

3.6. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים בתקן PCI .

4. משלוח המוצר לבית הלקוח

4.1. מוצרי ההזמנה יסופקו למען אשר יימסר על ידי המזמין במועד ההזמנה באמצעות חברת שליחים.

4.2. זמן האספקה המשוער הינו עד 7 ימי עבודה ואינו כולל שישי, שבת ערבי חג וחגי ישראל (להלן: "ימי העבודה").

5. אישור הזמנה

לאחר ביצוע התשלום ואישור ההזמנה, תתקבל אצל המזמין הודעה בדואר אלקטרוני על אישור קבלת ההזמנה .

6. אספקת מוצרים

6.1. למזמין תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש עם החברה, זמן האספקה לאיסוף עצמאי הינו בכפוף להודעת החברה.

6.2. אספקת המוצר למזמין תגיע באריזה סגורה לאחר שעברה ביקורת מוקדמות לגבי תכולתה והתאמתה להזמנה.

6.3. במקרה בו מזמין יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה ו/או מוצר פגום עליו להודיע באופן מידי לחברה שזו תפעל לאיתור הבעיה ככל שהיא קיימת.

6.4. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר כתקין ובהתאם להזמנה.

7. החזרת מוצרים וביטול עסקה ע"י המזמין/לקוח

7.1. ניתן לבטל רכישת מוצרים תוך 24 שעות מאישור ההזמנה וזאת בתנאי כי המוצר לא עזב את המחסן.

7.2. במקרה של ביטול לפני משלוח המוצר, החזר כספי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות עמלת חברת האשראי ודמי טיפול בסך 5% מעלות המוצר.

7.3. במקרה של ביטול כאשר המוצר כבר עזב את המחסן, עלות המשלוח לא תוחזר בכל מקרה (בכפוף לדין). כמו כן, לא ניתן לבצע החזר על החזרת תוסף תזונה וזאת עפ"י סעיף 6 הגבלת זכות הביטול לחוק הגנת הצרכן.

7.4. במידה והמוצר עמד בתנאי החזרה, החזר כספי יינתן על מחיר התמיכה בלבד כפי שיתפרסם מעת לעת באתר או נמסר על ידי נציג החברה.

7.5. ניתן להחזיר מוצרים בדואר רשום בלבד לכתובת הדואר של החברה.

7.6. המוצר חייב לחזור באריזתו המקורית כשלא נעשה בו כל שימוש.

8. התחייבות הגולש/המזמין/הלקוח

המזמין מתחייב להודיע לחברה על כל טעות במשלוח שקיבל או אם קיבל בטעות יותר ממוצר אחד שהזמין, היה וטעות שכזו תתגלה ע"י החברה מתחייב המזמין לשלם עבור המוצר את סכום ערכו בהתאם למחירון החברה/האתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

9. כתב ויתור

המזמין מצהיר בחתימתו על ההזמנה כי במידע או במוצרים של חברת Shtern Consulting OU אשר מוצעים למכירה אין כל כוונה לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי, אין במידע המפורסם באתר כדי לתת עצה רפואית כלשהיא. אין בתוכן זה המפורסם באתר לאשר כי המוצר או השימוש במוצרים בטוח בשביל המזמין. יתרה מזו, לפני כל שימוש במוצרי החברה על המזמין ו/או המשתמש במוצרים לבדוק את המידע לגבי המוצר, לרבות הוראות השימוש בו ו/או רכיביו, בין השאר בנוגע למינונים, לאזהרות, לאמצעי זהירות ולהשפעות הדדיות בין המוצרים האחרים.

10. אחריות אישית

10.1. ידוע לך שכל המידע שתקבל במייל ו/או דרך האתר ו/או בכל דרך אחרת הנם בגדר הכוונה והמלצה בלבד ועל אחריותך האישית בלבד. בזאת הנך משחרר את האתר, החברה ו/או מי מטעמם מכל אחריות ישירה או עקיפה עכשווית או עתידית לנזק מכל סוג שהוא, כלכלי או/ו בריאותי שעלול להיגרם לך בעקבות שימוש במוצרי החברה. כמו כן, הנך מתחייב שלא למכור, להעביר ו/או לאפשר שימוש במוצרי החברה בכל אופן אחר, לכל גורם מלבדך וכי שימושך במוצרי החברה יהא בהתאם להוראותיה.

10.2. כאשר אתה שולח לנו אי מייל ו/או יוצר איתנו קשר בכל אמצעי אתה מכיר בכך שנציגי השירות שלנו הם לא רופאים. ואין הם מורשים או יכולים לתת עצה רפואית. אתה מתחייב לא להעביר שום מידע שניתן לך בתור מידע רפואי, מידע בנוגע לבריאות או כל דבר אחר.

10.3. כל מידע שהינך מעביר אלינו בכל דרך כלשהיא, אלא אם נחשב למידע אישי , ייחשב כמידע שאיננו סודי. החברה לא תהא אחראית על אופן העברתו ו/או שמירתו והשימוש במידע זה, אך לא תפעל להעבירו לצדדים שלישיים למטרות פרסומיות ללא אישורך.

רכישה מהנה!