26/01/2013 Александр Штерн

יש לך שאלות או בקשות?

 

דואר אלקטרוני: anat.shtern@gmail.com
WhatsApp: במספר הטלפון הנייד המיוחד
372-56846146+
טלפון להתקשרות:
055-9929525
פרטי ‘ביט’: להעברת כסף מכרטיס האשראי דרך היישום ביט, תשלחי את הסכום למספר נייד
055-9929525
פרטי החשבון להעברה בנקאית:
שם הבנק: הפועלים
מספר סניף: 658
מספר חשבון: 485729
על שם: ענת שטרן
הכתובת שלנו בארץ: הגבעות 18, בת-ים

תשלחי את ההודעה שלך:

No Fields Found.