21/08/2022 Александр Штерн

שלום רב! האתר של דיאטת דר סימאונס עם ענת שטרן מבין את הצורך ומביע רצון כדי להבטיח אספקה של שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי לכל לקוחותינו. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ”ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, השקענו מאמץ בלבצע התאמות הנגישות הנדרשות כדי לעזור ולסייע לאדם עם מוגבלות ללהשתמש באתר ובשירותי הנלווים, באופן ושוויוני ועצמאי.

מידע על נגישות האתר

  • אתר זה נכון להיום עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע”ג 2013.
  • ביצענו את התאמות הנגישות על פי המלצות של התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט.
  • האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים כיום וכן ולעיון דרך טלפון נייד.
  • באתר הותקן תוסף של הנגישות המוגש לציבור חינם ע”י איגוד הנגישות המאפשר דרכים שונות להתאמת תוכן והצגת האתר עבור אנשים עם צרכים מיוחדים.

דרכי פנייה

אני תמיד אשמח לשפר את נגישות השירותים שלי כדי להבטיח גישה הוגנת לכלל האוכלוסייה לקבלת את השרות הנגיש ביותר. במידה ונתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, אשמח לקבל הודעה על כך כדי שאוכל לקחת את ההזדמנות בלמצוא את הפתרון המתאים עבורך ולטפל בתקלה בהקדם האפשרי.

פרטי יצירת קשר כאן

פרסום הצהרת הנגישות

הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 21.08.22